Select Page
Happy 3#th Birthday, Mommy!

Happy 3#th Birthday, Mommy!

Happy Happy Birthday Mommy Love.. We love you so much.. Enjoy your day and always stay healthy..  Lahat daw invited kaso … We are implementing NGNE (No Gift – No Entry) Policy. Haha.
Happy 9th Wedding Anniversary

Happy 9th Wedding Anniversary

Happy Anniversary Mommy. We Love You! We knew na, medyo matagal ka nang hindi nakakatanggap ng mga naggagandahang bulaklak katulad mo. Pero tiwala pa din ako sa Aerol’s Flowershop na mapasaya ka oras na matanggap mo ito. Simula noong tayo’y ikasal hanggang...

Pin It on Pinterest